ÄÄNIERISTETTY KONESUOJA

 

 

 

 

OTA YHTEYTTÄ

ÄLYKÄS SUOJA KONEEN YMPÄRILLE

ProCab-teollisuussuojaus on innovaatio, jolla voidaan saavuttaa 18-20 desibelin pudotus teollisten tuotantolaitosten äänimaisemassa. Samalla äänieristyssuoja avaa uusia mahdollisuuksia teollisuuslaitosten tilasuunnittelulle.

Käytännössä kyseessä on suoja, joka rakennetaan koneen ja laitteiden ympärille 14 mm paksuisista teräspintaisista älymoduleista. Seinämistä voi rakentaa sen kokoisen ja mallisen suojan kuin koneet ja tilat vaativat.

SUOJAN VOI RAKENTAA MYÖS JÄLKIASENNETTUNA

Materiaalivirtojen mahdollistamiseksi saatavilla on myös erilaisia ovia ja luukkuja. Suoja voidaan rakentaa koneen ympärille joko koneasennuksen yhteydessä tai jälkiasennettuna. Suoja integroidaan koneeseen niin, että se ei hidasta koneen käyttöä, huoltotöitä tai tuotantotehoa, Asennus on vaivatonta ja suoja on helposti siirrettävissä ja muokattavissa, kun tuotantotiloihin halutaan muutoksia.

TUOTTAVUUDEN PARANEMINEN

Tavoitteena on parantaa tuottavuutta, kun työolosuhteet paranevat ja suojatun koneen lähelle voi vapaasti sijoittaa muita toimintoja. Lisäksi suojattu kone altistuu vähemmän ulkopuolelta tuleville haitoille, kuten pölylle.

 

ERISTÄ TYÖPISTEEN ÄÄNI SISÄÄN TAI ULOS

Moduuleista rakennettavat ProCab-työtilat syntyivät käytännön tarpeesta, joka on arkipäivää jokaisessa tuotantolaitoksessa: ihmiset pitää suojata koneilta ja koneet ihmisiltä.

Ilmastoitu ProCab-työtila eristää ääntä, pölyä ja muita epäpuhtauksia, joten se soveltuu erinomaisesti esimerkiksi toimistoksi tai työnjohdon työpisteeksi – vaikka keskelle tuotantotilaa. Modulaarisen rakenteen ansiosta suoja muuntautuu räätälöidysti tarpeiden mukaan. Kokonaisuus on myös nopeasti siirrettävissä, jolloin tuotantotilan layout-muutokset onnistuvat helposti.

ProCab-tuotteet toimitetaan suoraan Suomen toimipisteeseesi.

RATKAISUT JA HYÖDYT?

Erinomainen tilaratkaisu muun muassa toimisto-, valvomo-, koneoperaattori- ja lähettämökäyttöön.

Suojaa työntekijää melulta, ilman epäpuhtauksilta ja lämpötilanvaihteluilta. Vastaa myös elintarvikealan erityisvaatimuksiin.

Helposti siirrettävissä ja muuntautuu kätevästi tilamuutosten mukana.

Työnjohdon voi sijoittaa kustannustehokkaasti lähelle tuotantoa.

Ilmastoinnin tuoma viileys tai lämpö lisäävät työhyvinvointia ja viihtyvyyttä.

Ovet ja ikkunat ovat sijoiteltavissa räätälöidysti.

l

Tilattavissa asiakkaan brändin mukaisissa väreissä.

MODUULIELEMENTIT TUOTANTOSOLUN SUOJAKSI

ERILAISIIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN

Modulielementit mahdollistavat erilaisten tuotantosolujen tai osastojen rakentamisen erilaisiin käyttötarkoituksiin, silloinkin kun ei välttämättä ole tarvetta äänieristykselle. Sosiaali- ja taukotilojen toteutus Procab-elementeillä mahdollistaa joustavat muutokset myös tulevaisuudessa.

MUOKATTAVA JA SIIRRETTÄVÄ

Suojarakenteen kokoa on mahdollista muokata myös jälkikäteen. Samoin koko kokonaisuus on tarvittaessa siirrettävissä.

RÄÄTÄLÖITYJÄ TILOJA

Moduulielementeillä on mahdollista toteuttaa pituudeltaan, leveydeltään ja korkeudeltaan eri kokoisia ja mallisia tiloja asiakkaan toiveiden mukaan. Leveät ovet mahdollistavat suurtenkin kappaleiden käsittelyn.

PUHDAS ILMANVAIHTO

Tuotantosoluun mahdollisesti tuleva ilmanvaihto suunnitellaan yhdessä alan ammattilaisten kanssa vastaamaan asiakkaan tarpeita. Ilmanvaihto on mahdollista liittää olemassa olevaan järjestelmään tai se voi toimia täysin omana yksikkönään. Tiivis rakenne estää epäpuhtauksien liikkumisen tilojen välillä.

TUOTANTOSOLUJEN KÄYTTÖTARKOITUKSET

Z

Sosiaali- ja taukotilat

Z

Robottisovellukset

Z

Hitsaus

Z

Mittaaminen

Z

Hionta

Z

Muut tulityöt

Z

Arkojen materiaalien osastointi (RST)

Z

Maalaus

Z

Kokoonpano