Julkisivut 044 370 8623
Ohutlevyjalostus 040 682 6611
Kattoremontit 050 308 0961
Kattoremontit, Vaasa 050 436 8112

Ota meihin yhteyttä

Julkisivut

jukka-pekka-viita

Jukka-Pekka Viita

Ohutlevyjalostus

heidi-sivunen

Heidi Sivunen

Kattoremontit

Kattoremontit, Vaasa

jani-vainio

Jani Vainio

Kattoremontit kaikkiin koteihin

Kattoremontti tuo kotiisi turvaa, tyyliä ja toimivuutta ja peltikatto on siinä nykyaikainen ratkaisu. Meiltä löydät huolettomat kattoremontit, katon korotukset ja laadukkaita ratkaisuja myös sisätiloihin Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella. Toimipisteinä Seinäjoki ja Vaasa. Muista kolme kirjainta, kun kotisi vaatii parasta kattoremonttia.

 

Saat kauttamme joustavan rahoitusmahdollisuuden

Jopa 2-3kk korotonta ja kulutonta maksuaikaa, jonka jälkeen valittavanasi on maksaa osissa tai kokonaan huoleton kattoremonttisi.
Kysy kattomyyjiltämme lisätietoa!

 

 

(function(root,factory){if(typeof define===”function”&&define.amd){define(factory)}else{root.Dragdealer=factory()}})(this,function(){var Dragdealer=function(wrapper,options){this.options=this.applyDefaults(options||{});this.bindMethods();this.wrapper=this.getWrapperElement(wrapper);if(!this.wrapper){return}this.handle=this.getHandleElement(this.wrapper,this.options.handleClass);if(!this.handle){return}this.init();this.bindEventListeners()};Dragdealer.prototype={defaults:{disabled:false,horizontal:true,vertical:false,slide:true,steps:0,snap:false,loose:false,speed:.1,xPrecision:0,yPrecision:0,handleClass:”handle”,css3:true,activeClass:”active”,tapping:true},init:function(){if(this.options.css3){triggerWebkitHardwareAcceleration(this.handle)}this.value={prev:[-1,-1],current:[this.options.x||0,this.options.y||0],target:[this.options.x||0,this.options.y||0]};this.offset={wrapper:[0,0],mouse:[0,0],prev:[-999999,-999999],current:[0,0],target:[0,0]};this.change=[0,0];this.stepRatios=this.calculateStepRatios();this.activity=false;this.dragging=false;this.tapping=false;this.reflow();if(this.options.disabled){this.disable()}},applyDefaults:function(options){for(var k in this.defaults){if(!options.hasOwnProperty(k)){options[k]=this.defaults[k]}}return options},getWrapperElement:function(wrapper){if(typeof wrapper==”string”){return document.getElementById(wrapper)}else{return wrapper}},getHandleElement:function(wrapper,handleClass){var childElements,handleClassMatcher,i;if(wrapper.getElementsByClassName){childElements=wrapper.getElementsByClassName(handleClass);if(childElements.length>0){return childElements[0]}}else{handleClassMatcher=new RegExp(”(^|\\s)”+handleClass+”(\\s|$)”);childElements=wrapper.getElementsByTagName(”*”);for(i=0;i1){for(var i=0;i<=this.options.steps-1;i++){stepRatios[i]=i/(this.options.steps-1)}}return stepRatios},setWrapperOffset:function(){this.offset.wrapper=Position.get(this.wrapper)},calculateBounds:function(){var bounds={top:this.options.top||0,bottom:-(this.options.bottom||0)+this.wrapper.offsetHeight,left:this.options.left||0,right:-(this.options.right||0)+this.wrapper.offsetWidth};bounds.availWidth=bounds.right-bounds.left-this.handle.offsetWidth;bounds.availHeight=bounds.bottom-bounds.top-this.handle.offsetHeight;return bounds},calculateValuePrecision:function(){var xPrecision=this.options.xPrecision||Math.abs(this.bounds.availWidth),yPrecision=this.options.yPrecision||Math.abs(this.bounds.availHeight);return[xPrecision?1/xPrecision:0,yPrecision?1/yPrecision:0]},bindMethods:function(){if(typeof this.options.customRequestAnimationFrame==="function"){this.requestAnimationFrame=bind(this.options.customRequestAnimationFrame,window)}else{this.requestAnimationFrame=bind(requestAnimationFrame,window)}if(typeof this.options.customCancelAnimationFrame==="function"){this.cancelAnimationFrame=bind(this.options.customCancelAnimationFrame,window)}else{this.cancelAnimationFrame=bind(cancelAnimationFrame,window)}this.animateWithRequestAnimationFrame=bind(this.animateWithRequestAnimationFrame,this);this.animate=bind(this.animate,this);this.onHandleMouseDown=bind(this.onHandleMouseDown,this);this.onHandleTouchStart=bind(this.onHandleTouchStart,this);this.onDocumentMouseMove=bind(this.onDocumentMouseMove,this);this.onWrapperTouchMove=bind(this.onWrapperTouchMove,this);this.onWrapperMouseDown=bind(this.onWrapperMouseDown,this);this.onWrapperTouchStart=bind(this.onWrapperTouchStart,this);this.onDocumentMouseUp=bind(this.onDocumentMouseUp,this);this.onDocumentTouchEnd=bind(this.onDocumentTouchEnd,this);this.onHandleClick=bind(this.onHandleClick,this);this.onWindowResize=bind(this.onWindowResize,this)},bindEventListeners:function(){addEventListener(this.handle,"mousedown",this.onHandleMouseDown);addEventListener(this.handle,"touchstart",this.onHandleTouchStart);addEventListener(document,"mousemove",this.onDocumentMouseMove);addEventListener(this.wrapper,"touchmove",this.onWrapperTouchMove);addEventListener(this.wrapper,"mousedown",this.onWrapperMouseDown);addEventListener(this.wrapper,"touchstart",this.onWrapperTouchStart);addEventListener(document,"mouseup",this.onDocumentMouseUp);addEventListener(document,"touchend",this.onDocumentTouchEnd);addEventListener(this.handle,"click",this.onHandleClick);addEventListener(window,"resize",this.onWindowResize);this.animate(false,true);this.interval=this.requestAnimationFrame(this.animateWithRequestAnimationFrame)},unbindEventListeners:function(){removeEventListener(this.handle,"mousedown",this.onHandleMouseDown);removeEventListener(this.handle,"touchstart",this.onHandleTouchStart);removeEventListener(document,"mousemove",this.onDocumentMouseMove);removeEventListener(this.wrapper,"touchmove",this.onWrapperTouchMove);removeEventListener(this.wrapper,"mousedown",this.onWrapperMouseDown);removeEventListener(this.wrapper,"touchstart",this.onWrapperTouchStart);removeEventListener(document,"mouseup",this.onDocumentMouseUp);removeEventListener(document,"touchend",this.onDocumentTouchEnd);removeEventListener(this.handle,"click",this.onHandleClick);removeEventListener(window,"resize",this.onWindowResize);this.cancelAnimationFrame(this.interval)},onHandleMouseDown:function(e){Cursor.refresh(e);preventEventDefaults(e);stopEventPropagation(e);this.activity=false;this.startDrag()},onHandleTouchStart:function(e){Cursor.refresh(e);stopEventPropagation(e);this.activity=false;this.startDrag()},onDocumentMouseMove:function(e){Cursor.refresh(e);if(this.dragging){this.activity=true}},onWrapperTouchMove:function(e){Cursor.refresh(e);if(!this.activity&&this.draggingOnDisabledAxis()){if(this.dragging){this.stopDrag()}return}preventEventDefaults(e);this.activity=true},onWrapperMouseDown:function(e){Cursor.refresh(e);preventEventDefaults(e);this.startTap()},onWrapperTouchStart:function(e){Cursor.refresh(e);preventEventDefaults(e);this.startTap()},onDocumentMouseUp:function(e){this.stopDrag();this.stopTap()},onDocumentTouchEnd:function(e){this.stopDrag();this.stopTap()},onHandleClick:function(e){if(this.activity){preventEventDefaults(e);stopEventPropagation(e)}},onWindowResize:function(e){this.reflow()},enable:function(){this.disabled=false;this.handle.className=this.handle.className.replace(/\s?disabled/g,"")},disable:function(){this.disabled=true;this.handle.className+=" disabled"},reflow:function(){this.setWrapperOffset();this.bounds=this.calculateBounds();this.valuePrecision=this.calculateValuePrecision();this.updateOffsetFromValue()},getStep:function(){return[this.getStepNumber(this.value.target[0]),this.getStepNumber(this.value.target[1])]},getValue:function(){return this.value.target},setStep:function(x,y,snap){this.setValue(this.options.steps&&x>1?(x-1)/(this.options.steps-1):0,this.options.steps&&y>1?(y-1)/(this.options.steps-1):0,snap)},setValue:function(x,y,snap){this.setTargetValue([x,y||0]);if(snap){this.groupCopy(this.value.current,this.value.target);this.updateOffsetFromValue();this.callAnimationCallback()}},startTap:function(){if(this.disabled||!this.options.tapping){return}this.tapping=true;this.setWrapperOffset();this.setTargetValueByOffset([Cursor.x-this.offset.wrapper[0]-this.handle.offsetWidth/2,Cursor.y-this.offset.wrapper[1]-this.handle.offsetHeight/2])},stopTap:function(){if(this.disabled||!this.tapping){return}this.tapping=false;this.setTargetValue(this.value.current)},startDrag:function(){if(this.disabled){return}this.dragging=true;this.setWrapperOffset();this.offset.mouse=[Cursor.x-Position.get(this.handle)[0],Cursor.y-Position.get(this.handle)[1]];if(!this.wrapper.className.match(this.options.activeClass)){this.wrapper.className+=” ”+this.options.activeClass}},stopDrag:function(){if(this.disabled||!this.dragging){return}this.dragging=false;var target=this.groupClone(this.value.current);if(this.options.slide){var ratioChange=this.change;target[0]+=ratioChange[0]*4;target[1]+=ratioChange[1]*4}this.setTargetValue(target);this.wrapper.className=this.wrapper.className.replace(” ”+this.options.activeClass,””)},callAnimationCallback:function(){var value=this.value.current;if(this.options.snap&&this.options.steps>1){value=this.getClosestSteps(value)}if(!this.groupCompare(value,this.value.prev)){if(typeof this.options.animationCallback==”function”){this.options.animationCallback.call(this,value[0],value[1])}this.groupCopy(this.value.prev,value)}},callTargetCallback:function(){if(typeof this.options.callback==”function”){this.options.callback.call(this,this.value.target[0],this.value.target[1])}},animateWithRequestAnimationFrame:function(time){if(time){this.timeOffset=this.timeStamp?time-this.timeStamp:0;this.timeStamp=time}else{this.timeOffset=25}this.animate();this.interval=this.requestAnimationFrame(this.animateWithRequestAnimationFrame)},animate:function(direct,first){if(direct&&!this.dragging){return}if(this.dragging){var prevTarget=this.groupClone(this.value.target);var offset=[Cursor.x-this.offset.wrapper[0]-this.offset.mouse[0],Cursor.y-this.offset.wrapper[1]-this.offset.mouse[1]];this.setTargetValueByOffset(offset,this.options.loose);this.change=[this.value.target[0]-prevTarget[0],this.value.target[1]-prevTarget[1]]}if(this.dragging||first){this.groupCopy(this.value.current,this.value.target)}if(this.dragging||this.glide()||first){this.updateOffsetFromValue();this.callAnimationCallback()}},glide:function(){var diff=[this.value.target[0]-this.value.current[0],this.value.target[1]-this.value.current[1]];if(!diff[0]&&!diff[1]){return false}if(Math.abs(diff[0])>this.valuePrecision[0]||Math.abs(diff[1])>this.valuePrecision[1]){this.value.current[0]+=diff[0]*this.options.speed*this.timeOffset/25;this.value.current[1]+=diff[1]*this.options.speed*this.timeOffset/25}else{this.groupCopy(this.value.current,this.value.target)}return true},updateOffsetFromValue:function(){if(!this.options.snap){this.offset.current=this.getOffsetsByRatios(this.value.current)}else{this.offset.current=this.getOffsetsByRatios(this.getClosestSteps(this.value.current))}if(!this.groupCompare(this.offset.current,this.offset.prev)){this.renderHandlePosition();this.groupCopy(this.offset.prev,this.offset.current)}},renderHandlePosition:function(){var transform=””;if(this.options.css3&&StylePrefix.transform){if(this.options.horizontal){transform+=”translateX(”+this.offset.current[0]+”px)”}if(this.options.vertical){transform+=” translateY(”+this.offset.current[1]+”px)”}this.handle.style[StylePrefix.transform]=transform;return}if(this.options.horizontal){this.handle.style.left=this.offset.current[0]+”px”}if(this.options.vertical){this.handle.style.top=this.offset.current[1]+”px”}},setTargetValue:function(value,loose){var target=loose?this.getLooseValue(value):this.getProperValue(value);this.groupCopy(this.value.target,target);this.offset.target=this.getOffsetsByRatios(target);this.callTargetCallback()},setTargetValueByOffset:function(offset,loose){var value=this.getRatiosByOffsets(offset);var target=loose?this.getLooseValue(value):this.getProperValue(value);this.groupCopy(this.value.target,target);this.offset.target=this.getOffsetsByRatios(target)},getLooseValue:function(value){var proper=this.getProperValue(value);return[proper[0]+(value[0]-proper[0])/4,proper[1]+(value[1]-proper[1])/4]},getProperValue:function(value){var proper=this.groupClone(value);proper[0]=Math.max(proper[0],0);proper[1]=Math.max(proper[1],0);proper[0]=Math.min(proper[0],1);proper[1]=Math.min(proper[1],1);if(!this.dragging&&!this.tapping||this.options.snap){if(this.options.steps>1){proper=this.getClosestSteps(proper)}}return proper},getRatiosByOffsets:function(group){return[this.getRatioByOffset(group[0],this.bounds.availWidth,this.bounds.left),this.getRatioByOffset(group[1],this.bounds.availHeight,this.bounds.top)]},getRatioByOffset:function(offset,range,padding){return range?(offset-padding)/range:0},getOffsetsByRatios:function(group){return[this.getOffsetByRatio(group[0],this.bounds.availWidth,this.bounds.left),this.getOffsetByRatio(group[1],this.bounds.availHeight,this.bounds.top)]},getOffsetByRatio:function(ratio,range,padding){return Math.round(ratio*range)+padding},getStepNumber:function(value){return this.getClosestStep(value)*(this.options.steps-1)+1},getClosestSteps:function(group){return[this.getClosestStep(group[0]),this.getClosestStep(group[1])]},getClosestStep:function(value){var k=0;var min=1;for(var i=0;i<=this.options.steps-1;i++){if(Math.abs(this.stepRatios[i]-value)Cursor.yDiff||!this.options.vertical&&Cursor.yDiff>Cursor.xDiff}};var bind=function(fn,context){return function(){return fn.apply(context,arguments)}};var addEventListener=function(element,type,callback){if(element.addEventListener){element.addEventListener(type,callback,false)}else if(element.attachEvent){element.attachEvent(”on”+type,callback)}};var removeEventListener=function(element,type,callback){if(element.removeEventListener){element.removeEventListener(type,callback,false)}else if(element.detachEvent){element.detachEvent(”on”+type,callback)}};var preventEventDefaults=function(e){if(!e){e=window.event}if(e.preventDefault){e.preventDefault()}e.returnValue=false};var stopEventPropagation=function(e){if(!e){e=window.event}if(e.stopPropagation){e.stopPropagation()}e.cancelBubble=true};var Cursor={x:0,y:0,xDiff:0,yDiff:0,refresh:function(e){if(!e){e=window.event}if(e.type==”mousemove”){this.set(e)}else if(e.touches){this.set(e.touches[0])}},set:function(e){var lastX=this.x,lastY=this.y;if(e.clientX||e.clientY){this.x=e.clientX;this.y=e.clientY}else if(e.pageX||e.pageY){this.x=e.pageX-document.body.scrollLeft-document.documentElement.scrollLeft;this.y=e.pageY-document.body.scrollTop-document.documentElement.scrollTop}this.xDiff=Math.abs(this.x-lastX);this.yDiff=Math.abs(this.y-lastY)}};var Position={get:function(obj){var rect={left:0,top:0};if(obj.getBoundingClientRect!==undefined){rect=obj.getBoundingClientRect()}return[rect.left,rect.top]}};var StylePrefix={transform:getPrefixedStylePropName(”transform”),perspective:getPrefixedStylePropName(”perspective”),backfaceVisibility:getPrefixedStylePropName(”backfaceVisibility”)};function getPrefixedStylePropName(propName){var domPrefixes=”Webkit Moz ms O”.split(” ”),elStyle=document.documentElement.style;if(elStyle[propName]!==undefined)return propName;propName=propName.charAt(0).toUpperCase()+propName.substr(1);for(var i=0;i

Intohimona löytää ratkaisut

Kattoremontit huolella ja ammattitaidolla

Meiltä saat kaiken tarvitsemasi katon purkutöistä valmiiksi asennettuun peltikattoon sadevesijärjestelmineen ja kattoturvatuotteineen. Teemme kovasti töitä sen eteen, että lopputulos on kestävä ja laadukas ja palvelee rivi- tai omakotitalon asunnon omistajan tarpeita.

Käytössämme ovat alan parhaat kattotuotteet (mm. Metehe Oy), joihin on tehty tarvittavat laatu- ja kestävyystestaukset. Kattotuotteiden laadusta kertovat myös pitkät takuuajat.

Toteutamme kattoremontit ja katon korotukset Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella,  toimipisteinä Seinäjoki ja Vaasa. Asiakkaitamme ovat taloyhtiöt ja omakotitalot.

Kattoremontti vaiheittain:

 1. tarvekartoitus ja suunnitelma
 2. vanhan katteen purku
 3. katon kuntotarkistus
 4. uudet pysty- ja vaakaruoteet
 5. katon mahdollinen oikaisu
 6. aluskatteen ja otsalautojen asennus
 7. laadukkaan katemateriaalin asennus
 8. listat, räystäskourut ja syöksyt
 9. piipunpellitykset ja kattoturvatuotteet
 10. jätteiden poiskuljetus ja loppusiivous

Urakan valmistumisen jälkeen tehdään lopputarkastus, jossa käydään kohteen toteutuminen yhdessä asiakkaan kanssa läpi.

Miksi valita PRP?

 • pitkä kokemus kattoremonteista, katon korotuksista ja kova ammattitaito
 • PRP on toteuttanut yli 30 vuoden aikana satoja kattoremontteja
 • alan parhaat tuotteet pitkällä materiaalitakuulla
 • palveluhenkisyys
 • yhdellä sopimuksella kaikki, mitä kattoremontti sisältää
 • huolellisuus
 • hinta-laatusuhde
 • lähellä sinua, sijaintimme Seinäjoki ja Vaasa

Tiedätkö kattosi kunnon?

Neljä merkkiä siitä, kun on aika toteuttaa kattoremontti

1. Merkkejä vuodoista

Uusi katto tulee hankkia ennen kuin vanhan katon vesikate alkaa vuotamaan.

2. Käyttöikä on loppumassa

Katon käyttöikä on tullut täyteen eikä perushuolto enää riitä.

3. Ulkoinen rasitus

Varjostavat puut ja roska ovat estäneet katon kuivumisen. Peltikatto kestää rasitusta pidempään.

4. Ongelma ei näy ulospäin

Ongelmia tuulettuvuudessa, kondessiveden poisjohtamisessa tai katon rakenteissa.

Kattoremontin ajankohdan määrittely on aina tapauskohtainen. On hyvä määrittää kattoremontin tarve kuntoarvion perusteella, eikä pelkkää laskennallista käyttöikään tuijottamalla. Pyydä PRP:n Seinäjoen tai Vaasan toipisteemme asiantuntija käymään. Teemme käyntejä Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilla.

 

Teemme ilmaiset kattokartoitukset ja tarjoukset normaalisti

Kattoremontit pyörivät normaalisti koronasta huolimatta.

Ole yhteydessä kattoremonttiasiantuntijoihimme, he tulevat katollesi tekemään kuntoarvion.
Kattoremonttiasiantuntijat huolehtivat turvaväleistä luonasi sekä lähettävät kirjallisesti sinulle tarjouksen.

Toteutettuja peltikatettuja kattoremontteja

Meillä on kertynyt vuosien aikana suuri määrä uusia tyytyväisiä peltikaton omistajia Seinäjoen ja Vaasan seuduilla. Tässä muutamia esimerkkejä, miltä asunto näyttää kattoremontin jälkeen peltikattototeutuksena.

Toteutuksia

katon-korotus-vaasa

Katonkorotus, Kurikka

Omakotitalon katonkorotus PRP toteutti omakotitalon katonkorotuksen Kurikassa. Tarvitseeko omakotitalosi katto korotusta? Ota yhteyttä ammattilaisiimme jo suunnitteluvaiheessa.
omakotitalon-kattoremontti

Omakotitalon kattoremontti, Kärki

Omakotitalon kattoremontti PRP toteutti omakotitalon kattoremontin Seinäjoen Kärjessä. Tarvitseeko omakotitalosi kattoremonttia? Ota yhteyttä ammattilaisiimme jo suunnitteluvaiheessa.
katon-korotus-etela-pohjanmaa

Katonkorotus, Hyllykallio

Katonkorotus PRP toteutti katonkorotuksen Seinäjoen Hyllykalliolla. Tarvitseeko omakotitalosi katto korotusta? Ota yhteyttä ammattilaisiimme jo suunnitteluvaiheessa.
taloyhtion-kattoremontti

Taloyhtiön kattoremontti, Ylistaro

Taloyhtiön kattoremontti PRP toteutti taloyhtiön kattoremontin Seinäjoen Ylistarossa. Tarvitseeko taloyhtiönne kattoremonttia? Ota yhteyttä ammattilaisiimme jo suunnitteluvaiheessa.

Haluatko kuulla lisää tästä tuotteesta ja palveluista?

Jätä yhteystietosi ja olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Ota suoraan yhteyttä asiantuntijaamme asiasta

Juha Ahl

Myyjä
Seinäjoki

GSM: 050 308 0961
juha.ahl(at)prp.fi

Jani Vainio

Myyntipäällikkö
Vaasa

GSM: 050 436 8112
jani.vainio(at)prp.fi

prp-jani

Ideat ja ratkaisut vaikuttaviin lopputuloksiin

PRP hoitaa homman

Tarjoamme monipuolisia vaihtoehtoja rakennusprojektien toteuttamiseen ja ohutlevyn jalostukseen. Hyvällä suunnittelulla ja tiiviillä yhteistyöllä takaamme onnistuneen kokonaisuuden.